Zemědělské komodity

Zemědělské komodity

Vykupujeme zemědělské komodity

Zemědělské komodity
  • Pšenice potravinářská a krmná
  • Ječmen sladovnický a krmný
  • Oves, tritikale, žito
  • Řepka a slunečnice
  • Kukuřice suchá
  • Kukuřice mokrá
  • Po dohodě i další plodiny
  • Možnost uzavírání smluv s pevnou nebo zálohovou cenou
  • Možnost smluvní výroby zemědělských komodit
  • Promptní platby za komodity

KONTAKT:

Obchodní zástupci:

Jiří HANZÁLEK

Tel.: 725 807 532
E-mail: jhanzalek@weinvmitte.rlh.at

Jan KOSÍK

Tel.: 725 739 395
E-mail: jkosik@weinvmitte.rlh.at

Martin ŠŤASTNÝ

Tel.: 724 390 585
E-Mail: martin.stastny@weinvmitte.rlh.at

Informace pro pěstitele a dodavatele biomasy – kritéra udržitelnosti biopaliv.
Pro firmy zapojené do výroby a obchodování s kapalnými biopalivy a produkty určenými k jejich výrobě a to včetně biomasy, nastává od 1. 1. 2012 povinnost prokazovat shodu s tzv. kriterii udržitelnosti. Ta jsou definována ve vládním nařízení NV č. 446/2011 Sb. (níže ke stažení), ve kterém jsou obsaženy požadavky ES 2009/28. Cílem je úspora skleníkových plynů a ochrana biodiverzity. Nařízení vlády stanovuje požadavky na systém kvality, hmotnostní bilance, obsahové náležitosti prohlášení a dílčího prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti a náležitosti samotného prohlášení pro pěstitele biomasy.
Emise skleníkových plynů v celém živ. cyklu musí být v případě biopaliv min. o 35% nižší než u tradiční (fosilních) paliv. Od roku 2017 se redukce emisí zvýší na 50%. U nových zařízení budou požadavky na úspory ještě vyšší.
Biomasa pro výrobu biopaliv nesmí být pěstována na půdě s vysokou biodiverzitou, dále na půdách s velkou zásobou uhlíku (mokřady, rašeliniště, trvale zalesněné oblasti). Způsob pěstování biomasy musí být v souladu s tzv. správnou zemědělskou praxí.

Nařízení vlády č. 446–2011 ze dne 7. 12. 2011

ISCC

Tvorba webových stránek Creative Vision s.r.o.
Redakční systém 4site CMS